Nomineer excellente inzet voor het terugdringen van verplichte zorg

De coalitie Voorkomen verplichte zorg zet zich op verschillende manieren in om verplichte zorg te voorkomen. Onder andere door het uitreiken van twee awards aan mensen die zich succesvol inzetten voor het terugdringen van verplichte zorg tijdens het Congres Voorkomen van verplichte zorg op 13 juni 2024.

 • Persbericht: HIC Johannesbos (GGz Centraal) en Alexander Moens (GGz Drenthe) beloond met award tijdens Congres Voorkomen van verplichte zorg

  13 juni 2024

  HIC Johannesbos (GGz Centraal) en Alexander Moens (GGz Drenthe) beloond met award tijdens Congres Voorkomen van verplichte zorg

  Verplichte zorg, in welke vorm dan ook, schuurt met waar wij als hulp- en dienstverleners voor staan. Laat staan wat het effect is voor iemand die het opgelegd krijgt. De coalitie Voorkomen verplichte zorg zet zich in voor het terugdringen van verplichte zorg, onder meer door het toekennen van twee awards: de Bewogen Deuren Award en de Johannes van Duurenprijs. De prijzen werden uitgereikt tijdens het Congres Voorkomen van verplichte zorg op 13 juni 2024.

  HIC Johannesbos van GGz Centraal wint de Bewogen Deuren Award
  De Bewogen Deuren Award is gewonnen door het team van HIC Johannesbos van GGz Centraal. Het team werkt inmiddels meer dan 500 dagen zonder inzet van separatie/verblijf EBK. Een prachtig en concreet resultaat van een heldere visie, teamwork en continue reflectie op het eigen handelen. Dit resultaat bereikten ze door onder andere het stap voor stap introduceren van gastvrije zorg, de inzet van het zorgafstemmingsgesprek (ZAG), de-escalerend werken (ART), het opschalen van zorg als dat nodig is om 1 op 1 of 2/3 op 1 te kunnen begeleiden, het betrekken van naasten en 100% aanwezigheid op de groep (afschaffen kantoorruimtes).

  Teamleider Hetty Hop ontving de prijs uit handen van Alex de Ridder, lid raad van bestuur GGz Breburg. Hetty: “Een mooie opsteker voor ons fantastische team dat 24 uur per dag klaarstaat voor de cliënten en voor elkaar. Het is ons gelukt om beheersen om te zetten naar meebewegen. Dat kan alleen met behandelaren die hun nek durven uit te steken en wanneer je samen buiten de gebaande paden durft te denken en te doen.”

   Alexander Moens van Forensische Psychiatrische Kliniek Assen (GGz Drenthe) wint de Johannes van Duurenprijs

  De Johannes van Duurenprijs is gewonnen door verpleegkundige Alexander Moens. Als teamleider van de Forensische Psychiatrische Kliniek Assen heeft hij Forensische High & Intensive Care (FHIC) zeer sterk en goed in weten te bedden in de praktijk. Door het team hierbij structureel te betrekken, zorgt hij voor veel motivatie, borging en eigenaarschap binnen het team. Daarnaast levert Alexander al jaren een zeer actieve bijdrage binnen de landelijke Forensische High & Intensive Care (FHIC) ontwikkelingen.

  Zijn bijdrage wordt gezien binnen GGZ Drenthe, maar ook landelijk vanuit het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en het Amsterdam UMC die samen het landelijk onderzoek en project FHIC coördineren. Beide organisaties droegen Alexander voor als winnaar.  Alexander Moens reageert verrast op prijs die al eerder online door Jolanda Voskes werd uitgereikt. “Wat een enorme eer! Ik ben dankbaar om te mogen werken bij de Forensische HIC waar we laten zien dat het echt anders kan. Ik wil benadrukken dat dit teamwork is, binnen de kliniek en binnen het landelijk veld. Ik hoop dat we met elkaar deze beweging nog lang door mogen zetten.” Collega’s van Aexander Moens, verpleegkundigen van de forensische HIC, hebben de prijs namens hem in ontvangst genomen tijdens het congres.

  Over de prijzen
  Bewogen Deuren Award
  De Bewogen Deuren Award wordt jaarlijks toegekend aan een team of organisatie die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De prijs heeft als doel aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul eenzame insluitingen en het reduceren van verplichte zorg in bredere zin. Het is een aanmoedigingsprijs voor een organisatie of team dat hier aantoonbaar stappen in heeft gezet.

  Johannes van Duurenprijs
  De Johannes van Duurenprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verpleegkundige die zich op vernieuwende wijze heeft ingezet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. Doel van de prijs is om ggz-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het voorkomen én verminderen van verplichte zorg.

  De jury voor beide prijzen bestaat uit deskundigen en betrokkenen uit de praktijk: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychiaters en cliënten- en familievertegenwoordigers.

  ———————————————————————————————————-

  Voor de redactie 
  Neem voor meer informatie contact op met Yolande Voskes, Universitair docent Amsterdam UMC en senior onderzoeker GGz Breburg en winnaar van de Johannes van Duurenprijs in 2017, y.voskes@amsterdamumc.nl.

  Of Irene Bosman, communicatieadviseur Akwa GGZ via i.bosman@akwaggz.nl/ 06-41042543.

  Meer informatie over de coalitie Voorkomen verplichte zorg: https://www.denederlandseggz.nl/thema/coalitie-voorkomen-verplichte-zorg.

 • Lees het persbericht "Nomineer excellente inzet voor het terugdringen van verplichte zorg"

  8 april 2024

  Verplichte zorg in welke vorm dan ook schuurt met waar wij als hulp- en dienstverleners voor staan. Laat staan wat het effect is voor iemand die het opgelegd krijgt. Ook voor naasten, familie en geliefden heeft dit veel impact. Probeer je voor te stellen hoe dit voelt. Machteloos? Beangstigend? Woest? Hoe het werkelijk voelt zullen velen van ons gelukkig nooit weten. En dat gunnen wij iedereen. Daarom zet de coalitie Voorkomen verplichte zorg zich op verschillende manieren in om verplichte zorg te voorkomen. Onder andere door het uitreiken van twee awards aan mensen die zich succesvol inzetten voor het terugdringen van verplichte zorg. De Bewogen Deuren Award, voor een team of organisatie en de Johannes van Duurenprijs, voor een verpleegkundige worden uitgereikt tijdens het Congres Voorkomen verplichte zorg op 13 juni 2024.
  Nomineer een team/organisatie of verpleegkundige voor deze awards hier.

  Bewogen Deuren Award
  De Bewogen Deuren Award wordt jaarlijks toegekend aan een team of organisatie die zich inzet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De prijs heeft als doel aandacht te blijven houden voor de beweging naar nul eenzame insluitingen en het reduceren van verplichte zorg in bredere zin. Het is een aanmoedigingsprijs voor een organisatie of team dat hier aantoonbaar stappen in heeft gezet.

  GGz Breburg, initiator van de award, zet zich vanaf 2008 in om het aantal separaties sterk te verminderen. Om de beweging naar nul insluitingen zichtbaar te maken, werd samen met de cliëntenraad het kunstproject ‘Bewogen Deuren’ gestart. De overbodig geworden separeerdeuren gingen eruit en werden gebruikt als canvas. Medewerkers en cliënten kwamen samen om hun mening of verhaal over separeren eigenhandig op de deuren te zandstralen. De bewerkte deuren zijn in één groot kunstwerk samengebracht op locatie Jan Wierhof in Tilburg.

  Johannes van Duurenprijs
  De Johannes van Duurenprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verpleegkundige die zich op vernieuwende wijze heeft ingezet voor het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. De Johannes van Duurenprijs is in 2007 ingesteld door het Nederlands Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde.  De prijs is vernoemd naar Johannes van Duuren, geboren in Nijmegen op 25 juli 1804. Als ‘opziener’ van het ‘dolhuis’ in Nijmegen introduceerde hij een nieuwe, menslievende benadering van de zorg voor psychiatrische patiënten. Hiervoor ontving hij in 1842 een Koninklijke onderscheiding. Doel van de prijs is om ggz-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het voorkomen én verminderen van verplichte zorg.

  Jurering, selectiecriteria en nomineren
  De jury voor deze prijzen bestaat uit deskundigen en betrokkenen uit de praktijk: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychiaters en cliënten- en familievertegenwoordigers. Zij kijken onder meer naar de behaalde resultaten en de betekenis die de inzet van het team/organisatie of de verpleegkundige heeft voor cliënten en naasten.

  De jury bestaat uit:
  Jan Boogaarts, Directeur Bureau de Mat
  Barbara Stringer, Coördinator centrum voor consultatie en expertise (CCE) en winnaar Johannes van Duurenprijs in 2009
  Sandra Vos, Geneesheer-directeur GGZ Westelijk Noord-Brabant en winnaar Bewogen Deuren Award in 2022
  Mirjam van Dootingh, familie-ervaringsdeskundige GGZ InGeest
  Irene Weltens, directeur behandeling GGz Breburg
  Yolande Voskes, Universitair docent Amsterdam UMC en senior onderzoeker GGz Breburg en winnaar Johannes van Duurenprijs in 2017
  Shuna Vanner, verpleegkundig specialist GGZ bij GGZ Noord Holland Noord
  Laura van Goor, psychiater en bestuurder zorg Antes
  Peter Pierik, ervaringsdeskundige Mediant en lid van de werkgroep dwang en drang van Mind
  Jerzy Koopmans, verpleegkundig specialist GGZ bij GGNet en winnaar van de Bewogen Deuren Prijs 2023.

  Ken jij een team/organisatie of verpleegkundige die je wilt nomineren? Meld deze dan voor 6 mei hier aan.


  Voor de redactie
  Neem voor meer informatie contact op met:

  Yolande Voskes, Universitair docent Amsterdam UMC en senior onderzoeker GGz Breburg en winnaar van de Johannes van Duurenprijs in 2017, y.voskes@amsterdamumc.nl
  Irene Bosman, communicatieadviseur Akwa GGZ via
  i.bosman@akwaggz.nl/ 06-41042543

   Meer informatie over de coalitie Voorkomen verplichte zorg: https://ggznetwerken.nl/voorkomen-verplichte-zorg/coalitie-voorkomen-verplichte-zorg/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Contact
Wil je meer weten over de prijzen neem dan contact op met Yolande Voskes, Universitair docent Amsterdam UMC en senior onderzoeker GGz Breburg en winnaar van de Johannes van Duurenprijs in 2017.