Netwerk Ambulante teams

Als deelnemend team ga je op zoek naar voor jouw team haalbare doelen en interventies die bij kunnen dragen aan de vermindering van verplichte zorg. Is het vaker inzetten van een zelfbeschikkingsverklaring een mogelijkheid? Levert empowerment van het netwerk van de patiënt iets op? Wil je als team iets verbeteren aan de samenwerking met de politie? Leidt een bepaalde behandelinterventie tot andere resultaten?

Leren van elkaar met ondersteuning van projectleider
Deelnemende teams krijgen ondersteuning van de projectleider die beschikbaar is vanuit Akwa GGZ. Elke drie maanden vinden bijeenkomsten plaats waarin vertegenwoordigers van de deelnemende teams doelen met elkaar afspreken, succesvolle casuïstiek delen én informatie en ideeën uitwisselen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt.  Ook wordt er een uitwisselingsprogramma tussen de teams opgezet zodat professionals met elkaar mee kunnen draaien om kennis te nemen van elkaars context en praktijk. Er is financiële ondersteuning zodat professionals naar bijeenkomsten en op werkbezoek kunnen gaan.

De projectleider organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor uitnodigingen, het programma, de planning, het verwerken van informatie, het maken van rapportages, communiceert over de voortgang en maakt met elk team een plan van aanpak.

Bijeenkomst 10 november 2023
De eerste bijeenkomst van ambulante teams van het Lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg heeft plaatsgevonden met 15 deelnemers van 6 organisaties.
Vragen die aan bod kwamen: Waarom hebben we dit netwerk met elkaar en waarom willen we verplichte zorg voorkomen? Welke morele en ethische dillema’s zijn er bij het inzetten van assertieve en verplichte zorg? Wat doen we onbewust al om verplichte zorg te voorkomen en kunnen we dit met elkaar in kaart brengen om van te leren? Hoe krijgen we inzichtelijk wat onze resultaten zijn en om welke resultaten gaat het?
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 19 januari 2023
Tijdens de tweede bijeenkomst is stil gestaan bij wat de bedoeling is van het voorkomen van verplichte zorg. Er is een basis gelegd om volgende bijeenkomst mee verder te gaan en om resultaten met elkaar te bespreken.
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 16 maart 2023
Teams hebben kennis en plannen van aanpak met elkaar gedeeld. Juist door de verschillen tussen de teams van verschillende organisaties was het een nuttige uitwisseling.  Er is afgestemd waar de teams met elkaar heen willen werken.
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 11 mei 2023
Tijdens deze bijeenkomst is besproken wat zaken zijn waaraan je kunt denken bij het samenwerken met de politie en bij het toepassen van ambulante verplichte zorg. De netwerkgroep gaat aan de hand van deze uitkomsten een werkkaart ontwikkelen die ook gebruikt kan worden door andere ambulante teams buiten het netwerk.
Download de best practice werkaart die hier uit voortgekomen is.
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 26 juni 2023
Drie naasten hebben vanuit hun perspectief verteld hoe zij de verplichte zorg voor hun zieke naasten hebben ervaren. Ze gaven aan wat zij hebben gemist in het contact met hulpverlening en hoe dat anders en beter zou kunnen.

Ook is er door één van de hulpverleners een casus ingebracht met een dilemma over naasten en verplichte ambulante zorg. Naasten hebben vanuit hun perspectief naar deze casus geluisterd. Er ontstonden mooie gesprekken en ervaringen zijn gedeeld. De netwerkgroep gaat aan de hand van deze uitkomsten beoordelen of er een werkkaart ontwikkeld kan worden over ambulante verplichte zorg en contact met naasten. En ook over wat er nog kan als de patiënt aangeeft geen verwanten te willen betrekken.
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 14 september 2023
Met elkaar is onder begeleiding van Markus van der Burgh, projectmanager Akwa GGZ, verkend wat een minimale basis set aan te verzamelen informatie kan zijn voor een ambulant team. In een volgende bijeenkomst wil het netwerk samen bepalen of het nuttig is deze informatie te verzamelen en of dit kan bijdragen aan het verminderen van verplichte zorg.
Download de dataset die hier uit voortgekomen is.

Met elkaar zijn de wensen besproken over wat het netwerk nog wil bereiken komende bijeenkomsten. Ook is er bepaald hoe de netwerkleden hun kennis en ervaring willen delen op het congres Voorkomen verplichte zorg van 13 juni 2024.
Download hieronder het visuele verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 25 januari 2024

Deze bijeenkomst zijn er twee casussen besproken die ingebracht zijn door verschillende fact teams. Andere deelnemers gaven feedback en alternatieve oplossingen. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst was er een terugkoppeling over de data de verschillende teams van het lerend netwerk hadden aangeleverd. Er werd o.a. gekeken naar caseload en aantal zorgmachtigingen en naar de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers om hier uit te kunnen leren.

Bijeenkomst 16 mei 2024

Contact

Wil je aansluiten bij het netwerk van ambulante teams, neem dan contact op met Ben van der Putten, projectleider lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg.