Q-Net is een netwerk door én voor mensen die binnen de ggz op het snijvlak van kwaliteit en beleid werken.