Dit netwerk wisselt kennis en ervaring uit tussen ggz-instellingen en andere betrokkenen rondom nieuwe initiatieven die de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor zorgvragers verbeteren.