Inzicht van anderen brengt mij en mijn patiënten verder

Samen in een netwerk leren van elkaars werkwijze, behandelvisie en uitkomsten. In een lerend netwerk deel en bespreek je ervaringen om nieuwe inzichten en initiatieven te ontplooien voor verdere verbetering van kwaliteit van zorg in de praktijk.

Over GGZ Netwerken

Lerende netwerken dragen bij aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg. GGZ Netwerken is een programma van Akwa GGZ waarbij ondersteuning geboden wordt aan lerende netwerken in de ggz. Netwerken en hun deelnemers worden gefaciliteerd om hun visie, ervaringen, werkwijzen en uitkomsten met elkaar te delen en te bespreken. Dit leidt tot nieuwe inzichten, initiatieven en toepassingen voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënt en naaste.

Lerende netwerken in de ggz

Netwerken over de grenzen van organisaties heen passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door zowel veldpartijen als de overheid. Deze netwerken gaan vaak over de behandeling van een specifieke patiëntengroep, type behandeling of een bepaald thema in het organiseren van zorg. In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten samen ervaringen delen die leiden tot vernieuwing en verbetering van kwaliteit van zorg.

Leren in netwerken

Lerende netwerken die zijn gericht op continue verbetering van zorg in de praktijk én inhoudelijk verbinding hebben met een kwaliteitsstandaard kunnen projectmatige, analytische en communicatieve ondersteuning ontvangen vanuit GGZ Netwerken. Met de leeropbrengsten uit deze netwerken kunnen ook andere organisaties geïnspireerd worden én de kwaliteitsstandaarden verder worden verbeterd.