GGZ-organisaties ervaren knelpunten bij de organisatie van zorg rondom de behandelingen van dissociatieve stoornissen. Om hier aan te werken hebben zij met elkaar het initiatief genomen een lerend netwerk op te zetten.