Coalitie voorkomen verplichte zorg

In de coalitie Voorkomen verplichte zorg werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz (Waardenetwerk zorg en veiligheid), MIND,  Platform IHT, V&VN, NVvP, CCAF en Akwa GGZ.

Verplichte zorg voorkom je met elkaar

Verplichte zorg, in welke vorm dan ook, schuurt met waar wij als hulp- en dienstverleners voor staan. Laat staan wat het effect is voor iemand die het opgelegd krijgt. Ook voor naasten, familie en geliefden heeft dit veel impact. Probeer je voor te stellen hoe dit voelt. Machteloos? Beangstigend? Woest? Hoe het werkelijk voelt zullen velen van ons gelukkig nooit weten. En dat gunnen wij iedereen.

Samen verplichte zorg voorkomen en terugdringen
Verplichte zorg wordt opgelegd aan mensen met een psychische kwetsbaarheid als hun gedrag ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of anderen. Dankzij de Wvggz kunnen zorgverleners beter zorg op maat geven. Altijd bekijken welke aanpak het beste past; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

De Coalitie voorkomen verplichte zorg zet zich in voor het terugdringen van de toepassing van verplichte zorg, zoals de Wvggz dit ook als uitgangspunt heeft: verplichte zorg zoveel mogelijk voorkomen. Als verplichte zorg noodzakelijk is, gelden twee regels. Dan moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet. En de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Noodzaak voor verandering: jaarlijks krijgen 24.000 mensen een crisismaatregel of een zorgmachtiging
Ondanks de invoering van de Wvggz in 2020 is het aantal toepassingen van verplichte zorg nog steeds heel hoog. Dagelijks wordt in Nederland bij ongeveer 65 mensen een crisismaatregel of zorgmachtiging opgelegd. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 24.000 mensen die of een crisismaatregel (8.715) of een zorgmachtiging (15.239) krijgen opgelegd. Een zeer hoog aantal voor een ontwikkeld land als Nederland. Iedereen heeft recht op zo veel mogelijk eigen regie.

Werk jij samen met ons aan het voorkomen van verplichte zorg?
Iedere inspanning van elke betrokkene rond mensen die verplichte zorg ontvangen of die het risico lopen op verplichte zorg, is van belang. De kracht van samenwerking is hierbij cruciaal, juíst omdat verplichte zorg zoveel mensen raakt. Persoonlijk, professioneel of in een combinatie van beiden. Geef hier aan hoe jij mee wilt doen.

Download de flyer met de boodschap van de Coalitie Voorkomen verplichte zorg.

Op initiatief van de coalitie wordt het congres Voorkomen van verplichte zorg georganiseerd, en gaan verschillende lerende netwerken aan de slag: een lerend netwerk van ambulante teams, een lerend netwerk van klinische teams  en een lerend netwerk inzicht in verplichte zorg: ggz-organisaties die gezamenlijk inzicht willen creëren in verplichte zorg.

Awards voor excellente inzet voor het terugdringen van verplichte zorg uitgereikt tijdens congres Voorkomen verplichte op 13 juni 2024
De coalitie heeft tijdens het Congres Voorkomen van verplichte zorg op 13 juni 2024 twee awards uitgereikt aan mensen die zich succesvol inzetten voor het terugdringen van verplichte zorg. Lees hier wie de awards hebben ontvangen.

Winterbijeenkomst 24 januari 2024
Op 24 januari kwamen ruim 80 mensen samen die binnen hun organisatie werken aan het voorkomen van verplichte zorg. Vier organisaties presenteerden hun veranderaanpak tijdens deze bijeenkomst.

Download hier de veranderaanpak die collega’s van Emergis, GGnet, GGZ Noord-Holland-Noord en Reinier van Arkel tijdens deze winterbijeenkomst presenteerden.

Congres Voorkomen verplichte zorg 13 juni 2024

Congres Voorkomen verplichte zorg 7 maart 2023
Voor de opening van het congres heeft Daisy Veenstra, psycholoog en liedjesschrijver, een rap gemaakt.

Daisy Veenstra

Tijdens het congres hebben deelnemers hun bijdrage aan het Voorkomen van verplichte zorg uitgesproken. Al deze intenties zijn in de intentieboom verwoord.

 

Kick-off bijeenkomst 17 mei 2022
Bij de kick-off bijeenkomst waren 59 geïnteresseerde professionals en ervaringsdeskundigen aanwezig namens meer dan dertig ggz-organisaties. Lees meer over de kick-off bijeenkomst.
Bekijk hier een korte compilatie van de sprekers van de kick-off bijeenkomst.

Contact
Wil je meer weten over de coalitie neem dan contact op met Markus van der Burgh.