Coalitie voorkomen verplichte zorg

In de coalitie Voorkomen verplichte zorg werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. Onder andere door het vergroten van bewustwording en het opzetten van lerende netwerken. De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz (Waardenetwerk zorg en veiligheid), Nederlandse Politie, MIND,  Platform IHT en Akwa GGZ.

Op dinsdag 17 mei 2022 was de kick-off bijeenkomst waar 59 geïnteresseerde professionals en ervaringsdeskundigen aanwezig waren namens meer dan dertig ggz-organisaties. Lees meer over de kick-off bijeenkomst.
Bekijk hier een korte compilatie van de sprekers van de kick-off bijeenkomst.

Op initiatief van de coalitie wordt het congres Voorkomen van verplichte zorg georganiseerd en gaan verschillende lerende netwerken aan de slag: een lerend netwerk van ambulante teams, een lerend netwerk van klinische teams  en een lerend netwerk inzicht in verplichte zorg: ggz-organisaties die gezamenlijk inzicht willen creëren in verplichte zorg.

Contact
Wil je meer weten over de coalitie neem dan contact op met Markus van der Burgh.