Coalitie voorkomen verplichte zorg

In de coalitie Voorkomen verplichte zorg werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. Onder andere door het vergroten van bewustwording en het opzetten van lerende netwerken. De coalitie wordt gevormd door Stichting HIC/ART, F-ACT Nederland, de Nederlandse ggz (Waardenetwerk zorg en veiligheid), Nederlandse Politie, MIND,  Platform IHT, V&VN, NVvP, CCAF en Akwa GGZ.

Op initiatief van de coalitie wordt het congres Voorkomen van verplichte zorg georganiseerd, en gaan verschillende lerende netwerken aan de slag: een lerend netwerk van ambulante teams, een lerend netwerk van klinische teams  en een lerend netwerk inzicht in verplichte zorg: ggz-organisaties die gezamenlijk inzicht willen creëren in verplichte zorg.

 

 

 

 

Congres Voorkomen verplichte zorg 7 maart 2023
Voor de opening van het congres heeft Daisy Veenstra, psycholoog en liedjesschrijver, een rap gemaakt.

Daisy Veenstra

Tijdens het congres hebben deelnemers hun bijdrage aan het Voorkomen van verplichte zorg uitgesproken. Al deze intenties zijn in de intentieboom verwoord.

 

Kick-off bijeenkomst 17 mei 2022
Bij de kick-off bijeenkomst waren 59 geïnteresseerde professionals en ervaringsdeskundigen aanwezig namens meer dan dertig ggz-organisaties. Lees meer over de kick-off bijeenkomst.
Bekijk hier een korte compilatie van de sprekers van de kick-off bijeenkomst.

Contact
Wil je meer weten over de coalitie neem dan contact op met Markus van der Burgh.