Netwerk inzicht data verplichte zorg

Het doel van het lerend netwerk is om met relevante procesgegevens inzicht te creëren in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg.

Wat kan een deelnemende organisatie verwachten?
Ieder kwartaal verzamelt GGZ Dataportaal de gegevens van de deelnemende organisaties die ieder hun rapportage ontvangen. De rapportage geeft inzicht over de inzet van verplichte zorg door de tijd en geeft de mogelijkheid om trends van de eigen organisatie te vergelijken met de trends van de opgetelde uitkomsten van andere deelnemende organisaties. De rapportages zijn visueel aantrekkelijk en makkelijk te interpreteren. De bevindingen worden vier keer per jaar besproken in netwerkbijeenkomsten waarin met elkaar geleerd wordt. Een gebruikersraad geeft input voor de opzet en inhoud van de dataset.

Eerste netwerkbijeenkomst mei 2023
Onder leiding van voorzitter Mark de Jong, psychiater bij Yulius en gepromoveerd op het onderwerp terugdringen van verplichte opnames, is dit netwerk van start gegaan. Tijdens de bijeenkomst is het netwerk in gesprek gegaan over verplichte zorg, de registratie van verplichte zorg en de door het netwerk verzamelde data uit de pilotronde (Q4-2022).

Netwerkbijeenkomst 12 oktober
Bij de netwerkbijeenkomst waren 15 deelnemers, behandelaren en data- en kwaliteitsadviseurs, aanwezig. Deelnemers waren enthousiast over de inzichten die getoonde data op basis van hun eigen aangeleverde gegevens en de koppeling met CBS data gaven. De verschillen in data tussen de organisaties gaven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken en zo van elkaar te leren.

Vervolg en deelnemen?
De volgende bijeenkomst vindt 16 januari van 15:30 – 18:00 (online) plaats. Het netwerk zal tijdens deze bijeenkomst onder andere de uitkomsten van de data verzameling met elkaar bespreken.  Er doen inmiddels 16 instellingen mee aan het lerend netwerk Inzicht data verplichte zorg.
Heb jij ook interesse met jouw organisatie deel te nemen? Neem dan contact op met Markus van der Burgh.

Contact 
Wil je als organisatie deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Cynthia Waanders, projectmanager via c.waanders@akwaggz.nl.