Netwerk inzicht data verplichte zorg

Het doel van het lerend netwerk is om met relevante procesgegevens inzicht te creëren in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg. Data over het toepassen van verplichte zorg worden sinds 2015 niet meer landelijk verzameld, uit de praktijk blijkt juist dat dit wel nuttig is voor inzicht in de eigen organisatie en om van te leren.

Wat kan een deelnemende organisatie verwachten?
Deelnemende organisaties krijgen ieder kwartaal een rapportage op het gebied van verplichte zorg. De rapportage geeft inzicht over de inzet van verplichte zorg door de tijd en geeft de mogelijkheid om trends van de eigen organisatie te vergelijken met de trends van de opgetelde uitkomsten van andere deelnemende organisaties. De rapportages zijn visueel aantrekkelijk en makkelijk te interpreteren.

Contact 
Wil je als organisatie deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Cynthia Waanders, projectmanager via c.waanders@akwaggz.nl.