Netwerk inzicht data verplichte zorg

Het doel van het lerend netwerk is om met relevante procesgegevens inzicht te creëren in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg.

Wat kan een deelnemende organisatie verwachten?
Deelnemende organisaties krijgen ieder kwartaal een rapportage op het gebied van verplichte zorg. De rapportage geeft inzicht over de inzet van verplichte zorg door de tijd en geeft de mogelijkheid om trends van de eigen organisatie te vergelijken met de trends van de opgetelde uitkomsten van andere deelnemende organisaties. De rapportages zijn visueel aantrekkelijk en makkelijk te interpreteren.

Rapportage over eerste gegevens verzameling
Op dit moment zijn er 14 instellingen die deelnemen aan het netwerk en met een aantal instellingen zijn we in gesprek over deelname. De eerste gegevens over het vierde kwartaal van 2022 zijn inmiddels verzameld. Op 13 april 2023 is de eerste netwerkbijeenkomst waarin ervaringen worden uitgewisseld en de rapportage besproken wordt.

 

Contact 
Wil je als organisatie deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Cynthia Waanders, projectmanager via c.waanders@akwaggz.nl.