Over het netwerk en contact

In de coalitie Voorkomen verplichte zorg  werken verschillende organisaties met elkaar aan het verminderen van verplichte zorg. Op initiatief van de coalitie gaan verschillende lerende netwerken aan de slag. Een netwerk van ambulante teams, een netwerk van klinische teams en een netwerk van ggz-organisaties die gezamenlijk inzicht willen creëren met relevante gegevens over verplichte zorg. Akwa GGZ ondersteunt de coalitie en deelnemende ggz-organisaties bij de uitvoering.

Teams leren van elkaar
Klinische en ambulante teams van verschillende organisaties wisselen ervaringen en informatie uit om met én van elkaar te leren. Hypotheses en verwachte verbetermogelijkheden worden besproken en omgezet in een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak op teamniveau.
Lees meer over ambulante teams
Lees meer over klinische teams

Inzicht in verplichte zorg
Ggz-organisaties creëren gezamenlijk inzicht in verplichte zorg.
Lees meer

Contact
Wil je aansluiten bij het netwerk Voorkomen verplichte zorg?
Neem voor ambulante teams contact op met: Ben van der Putten
Neem voor klinische teams contact op met: Markus van der Burgh
Neem voor inzicht in verplichte zorg contact op met: Cynthia Waanders

Op de hoogte blijven van activiteiten van de coalitie?
Op landelijk niveau wil de coalitie verschillende initiatieven aan elkaar verbinden, bijeenkomsten organiseren en bijdragen aan het leren van elkaar. Wil jij op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws van de coalitie?
Meld je hier aan.