Updates en uitkomsten

In onderstaande video van 2 minuten wordt de doelstelling van het netwerk toegelicht.

Startbijeenkomst 6 maart

Op 6 maart heeft de eerste bijeenkomst met 21 deelnemers van 8 instellingen plaatsgevonden. Naast leren van elkaar wil het netwerk de komende twee jaar inzicht krijgen in de optimale inrichting van toeleiding naar de ggz, dan wel andere vormen van hulpverlening buiten het medisch domein. Onderzocht wordt welke werkzame elementen van alle initiatieven de grootste impact hebben op het verbeteren van de toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg. Ook willen de deelnemers dit onderbouwen met analyseren en visualiseren van data.

Tweede bijeenkomst 24 april

Alle deelnemende instellingen hebben hun eigen initiatief toegelicht. De aanleiding was voor alle deelnemers hetzelfde: lange wachtlijsten en het besef dat de huidige werkwijze in de ggz niet toekomstbestendig is. De gepresenteerde aanpakken en oplossingsrichtingen hebben overeenkomsten en verschillen in de patiënt journey. De volgende stap is het ontwikkelen van een datamodel waarmee de verschillende werkzame elementen van deze initiatieven in beeld gebracht kunnen worden, op basis van de overeenkomsten en verschillen in werkwijze en uitkomsten voor de patiënt en organisaties.

Ontwikkeling datamodel
Uit de eerste verkenning blijkt dat de acht regionale initiatieven onderling veel verschillen. Er is grote variantie tussen de initiatieven in elk van de vier fasen: initiatief tot gesprek, verkenning hulpvraag, matchingsproces met het aanbod en passendheid van het aanbod. Met behulp van een datamodel wordt de komende periode in kaart gebracht wat de effecten zijn van deze variaties.
Lees hier meer over én download het datamodel. 

 

Bekijk meer van netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg