Over het netwerk

Het netwerk wil in een periode van twee jaar met een aantal ggz-instellingen en andere betrokkenen kennis en ervaring uitwisselen rondom nieuwe initiatieven die de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor zorgvragers verbeteren. In dit lerend netwerk staan leren van elkaar, uitwisselen van best practices en mogelijk op termijn toewerken naar een kwaliteitsstandaard die bijdraagt aan een kwalitatief betere en toegankelijke mentale gezondheidszorg centraal.
Deelnemende instellingen: Emergis, GGZ WNB, Parnassia Groep, GGz Breburg, Altrecht, GGZ NHN, Dimence, ProPersona (namens meerdere partijen).

In onderstaande video van 2 minuten wordt de doelstelling van het netwerk toegelicht.

Op de hoogte blijven?

Via deze webpagina en ook via de nieuwsbrieven van Akwa GGZ kunnen geïnteresseerden de ontwikkelingen van dit netwerk volgen.

Achtergrond
De toekomstbestendigheid van de ggz is al langere tijd een uitdaging op regionaal en landelijk niveau. Lange wachttijden als gevolg van toenemende instroom en het feit dat mensen met psychische problematiek te lang in zorg blijven, worden als belangrijke oorzaken gezien.

Andere organisatie van zorg
Het realiseren van een transitie naar toegankelijke en kwalitatief goede mentale gezondheidszorg vraagt om een andere organisatie van zorg, andere waarden en daarmee ook een andere manier van werken voor de professional. Dit lerend netwerk richt zich specifiek op een juiste toeleiding naar de ggz of naar andere vormen van hulpverlening buiten het medisch domein, zodat zorgvragers sneller passende zorg ontvangen.

Op dit moment zijn meerdere ggz-instellingen met eigen kennis en kunde bezig met (het ontwikkelen van) een regionale aanpak rondom triage en toeleiding naar de ggz of naar andere vormen van hulpverlening. Die aanpak varieert, maar we weten niet wat de effectieve onderdelen zijn van ieders aanpak.

Deze regionale initiatieven worden naast elkaar gezet en onderzocht zodat duidelijk wordt welke elementen bijdragen aan de doelstelling van het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz voor zorgvragers.

Bekijk meer van netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg