Over het netwerk

Met de opbrengsten van dit netwerk willen zorgaanbieders een bijdrage leveren aan het Verbetersignalement Zinnige Zorg psychose van Zorginstituut Nederland en de realisering van meer cognitieve gedragstherapie (CGT) bij psychose. Door meer mensen met psychose met CGT te behandelen, is de verwachting dat deze mensen beter met hun klachten omgaan, minder depressieve klachten ervaren en minder kans hebben op een crisisopname.

Op dit moment nemen 17 zorgaanbieders deel aan het netwerk: Altrecht, GGZ Breburg, GGZ Centraal, Parnassia, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost Brabant, Lentis, Mondriaan, Arkin, Emergis, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Reinier van Arkel, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Pro Persona, Zuyderland GGZ, GGZ Rivierduinen.

Bij de 17 deelnemende instellingen is de status van CGTp in het zorgaanbod in kaart gebracht en zijn eventuele knelpunten geïdentificeerd. Op basis van de uitkomsten zijn de instellingen bezig met het verminderen van knelpunten door onder andere het creëren van inzicht, bijscholing in CGTp en het verzorgen van CGTp-opleidingen. Lees hier meer over de uitkomsten. 

Kennis voor instellingen buiten het netwerk
Op 17 november is er een netwerkmiddag voor de deelnemers waarbij kennisdeling centraal staat. Hier wordt ook de eerste opgedane kennis van het project gedeeld, dat vervolgens ook beschikbaar komt voor instellingen buiten het netwerk.

Netwerk levert bijdrage aan meer CGT bij psychose door project
De deelnemers van het netwerk zijn ook de kartrekkers van een project waarbij zorgaanbieders ondersteuning kunnen ontvangen bij de inzet van CGT bij psychose. Op basis van de opbrengsten van dit project en eigen ervaring wisselen de deelnemers van het netwerk met regelmaat kennis en expertise uit om samen van te leren.

Bekijk meer van netwerk CGT bij psychose