Over het netwerk

Met de opbrengsten van dit netwerk willen zorgaanbieders een bijdrage leveren aan het Verbetersignalement Zinnige Zorg psychose van Zorginstituut Nederland en de realisering van meer cognitieve gedragstherapie (CGT) bij psychose. Door meer mensen met psychose met CGT te behandelen, is de verwachting dat deze mensen beter met hun klachten omgaan, minder depressieve klachten ervaren en minder kans hebben op een crisisopname.

Op dit moment nemen zeven zorgaanbieders deel aan het netwerk: Parnassia Groep, UMC Groningen, Altrecht, GGz Centraal, GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant en GGZ Noord-Holland-Noord.

Netwerk levert bijdrage aan meer CGT bij psychose door project
De deelnemers van het netwerk zijn ook de kartrekkers van een project waarbij zorgaanbieders ondersteuning kunnen ontvangen bij de inzet van CGT bij psychose. Op basis van de opbrengsten van dit project en eigen ervaring wisselen de deelnemers van het netwerk met regelmaat kennis en expertise uit om samen van te leren.

Bekijk meer van netwerk CGT bij psychose