Updates en uitkomsten van het netwerk

Voor de start van het lerend netwerk en het werven van deelnemers is een infographic gemaakt met uitleg over het project.

Uitkomsten in kaart brengen huidig zorgaanbod en knelpunten

Om de toegankelijkheid van CGT bij psychose te verbeteren is in kaart gebracht wat de huidige toegankelijkheid is bij de deelnemende instellingen.
In dit rapport lees je de uitkomsten. Onderstaande infographic geeft de belangrijkste bevindingen van het rapport weer.