Aanmelden bijeenkomst somatische screening

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden en aanmelden is niet meer mogelijk.

Bijeenkomst somatische screening

Uit het “Verbetersignalement Psychose” blijkt dat ondanks de aanbeveling in de zorgstandaard, slechts 17% van de mensen in de psychosezorg de afgelopen vijf jaar een somatische screening heeft ontvangen. Om deze reden organiseert P3NL een Zinnige Zorg bijeenkomst rondom het thema somatische screening bij EPA. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 juni van 14:00 tot 17:00 bij het Trimbos Instituut in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers praktijkvoorbeelden delen van somatische screenings binnen de GGZ. Ook zal er aandacht zijn voor het omzetten van screeningresultaten naar passende interventies, het vertalen van goede praktijkvoorbeelden naar effectieve implementatie van een somatische screening en de samenwerking tussen de eerstelijnsgeneeskunde en GGZ bij cardiovasculair risicomanagement.

Programma
Dagvoorzitter: Prof. dr. Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar GGZ-Verpleegkunde

13.45 uur:        Inloop
14:00 uur:        Welkom, kennismaking & introductie
14:10 uur:        Overzicht praktijkvoorbeelden somatische screening door Lars de Winter, onderzoeker Phrenos
14:30 uur:         Praktijkvoorbeeld somatische screening UMC door Prof. dr. Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen / psychiater UMC
15:00 uur:         Van praktijk naar wetenschap, praktijkvoorbeeld GGZ Drenthe door Prof. dr. Danielle Cath, hoogleraar zorginnovatie / psychiater en Nicolette Moes, Leefstijlcoach & Projectleider MOPHAR GGZ Drenthe
15:45 uur:         Pauze
15:55 uur:        Verpleegkundigen en somatische screening, praktijkvoorbeeld Arkin door Bart Huybrechts, verpleegkundig specialist bij de SEH OLVG en bestuurslid V&VN en Jouliska de Graaf, verpleegkundig specialist Arkin
16:25 uur:         Van goede voorbeelden naar effectieve implementatie
16:50 uur:         Afronding & take home messages
17:00 uur:         Einde