logo lerend netwerk acuut psychiatrische hulpverlening

 

Bijeenkomsten en updates

9 mei 2023

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en gezamenlijk vaststellen met welke thema’s het netwerk aan de slag gaat:

  1. de borging en ontwikkeling van de functie ggz-triagist en de ggz-triagewijzer;
  2. versterking samenwerking tussen crisisdienst en de ketenpartners;
  3. het verminderen van praktijkvariatie van de in de ZAP (Zorgstandaard Acute Psychiatrie) afgesproken richting.

4 juli 2023

Tijdens de bijeenkomst is een eerste inventarisatie gemaakt van wat essentieel is om de ggz-triage functie verder te professionaliseren: proces inhoudelijk uitwerken; scholing; bij elkaar in de keuken kijken en ICT-ondersteuning. Er is gesproken over samenwerking en het gezamenlijke dragen van verantwoordelijkheid. Er zijn  inspirerende voorbeelden met elkaar uitgewisseld.

Ook zijn de wensen rondom de minimale dataset besproken en de mogelijkheden om dit visueel aantrekkelijk weer te geven in een dashboard. De minimale dataset heeft als doel om inzicht te geven:

  • om binnen de instelling het eigen zorgproces te evalueren;
  • in de acuut psychiatrische hulpverlening op landelijk niveau om de ZAP te evalueren.

10 oktober 2023

Om de samenwerking in de keten beter in kaart te krijgen, heeft een professional uit de verslavingszorg ervaringen gedeeld over samenwerking met de crisisdienst. Een onderzoeker van het lectoraat Kennisanalyse sociale veiligheid heeft de samenwerking en misverstanden die er bestaan tussen politie en crisisdienst toegelicht.

Op basis van de wensen van de dataset is een eerste plan voor het dashboard gepresenteerd waarop netwerkleden feedback konden geven.

23 januari 2024

Het eerste concept van het dashboard, gemaakt door een aantal leden van het netwerk in samenwerking met GGZ Dataportaal van Akwa GGZ, is gepresenteerd. Het netwerk wil met dit dashboard data delen om gezamenlijk te leren en verbeteren. Ook zijn er twee praktijkvoorbeelden gedeeld over hoe het proces van triage te verbeteren, hierbij zijn voorbeelden van ondersteunende applicaties getoond.

Voorbeeld dashboard

Dashboard ZAP voorbeeld

 9 april 2024

Tijdens deze bijeenkomst stond een uniforme methodische triage met onderscheid tussen inhoudelijke en organisatorische componenten centraal. 30% Van de deelnemers van het netwerk is niet tevreden met het proces van triage in de eigen regio, waarbij eenduidigheid, samenwerking en gebrek aan ervaren personeel als sleutelwoorden zijn gedefinieerd.

Ook is er gesproken over ruimte voor autonomie van de professional versus eenduidigheid in de manier van werken. Er zijn eerste stappen gezet voor een methodisch kader, die de komende periode verder wordt uitgewerkt.

Wat mis je? Een wordle

Eerstvolgende bijeenkomst: 25 juni 2024

Wil je meer weten, neem contact op met: Markus van der Burgh

Bekijk meer van het netwerk Acuut psychiatrische hulpverlening