logo lerend netwerk acuut psychiatrische hulpverlening

 

Over het netwerk

Bij de evaluatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP) en het scholingstraject rondom ggz-triagisten hebben zorgprofessionals de wens uitgesproken van elkaar te kunnen blijven leren. Enerzijds om praktijkvariatie te verminderen zoals in de GMAP afgesproken, anderzijds om elkaar te inspireren door praktijkervaringen uit te wisselen.

De thema’s waar het netwerk mee aan de slag gaat:

  1. verminderen van de praktijkvariatie in de GMAP afgesproken richting;
  2. versterking van de samenwerking tussen crisisdienst en ketenpartners;
  3. borging en ontwikkeling van de functie ggz-triagist en de ggz-triagewijzer;
  4. ondersteuning geven aan mensen met een crisisgevoeligheid;
  5. leren van incidenten en ingewikkelde casussen.

Op 9 mei 2023 was de eerste bijeenkomst van het netwerk en op 9 april 2024 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden.

Wil je meer weten, neem contact op met: Markus van der Burgh

Bekijk meer van het netwerk Acuut psychiatrische hulpverlening