Over het netwerk

Q-Net is een netwerk door én voor mensen die binnen de ggz werken op het snijvlak van kwaliteit en beleid. Deze kwaliteitsfunctionarissen, of mensen in vergelijkbare functies, zoals kwaliteitsadviseurs, -medewerkers, beleidsmedewerkers kwaliteit & veiligheid of staffunctionarissen in de ggz, komen twee keer per jaar samen om van elkaar te leren.

Het netwerk heeft als doel kwaliteitsfunctionarissen te ondersteunen in hun werk. Enerzijds door aandacht te besteden aan de rol en de functie van de kwaliteitsfunctionaris binnen de organisatie, zodat zij zich kunnen ontwikkelen binnen hun vakgebied. Anderzijds om gezamenlijk gedeelde thema’s uit te diepen en te leren van elkaars ervaringen.

Bijeenkomsten

Save the date: op dinsdag 21 mei 2024 van 9.00 tot 13.30 uur staat een nieuwe bijeenkomst gepland.

Eerdere bijeenkomsten

Op dinsdag 7 december 2023 was de derde bijeenkomst van Q-net, die in het teken stond van herstelgerichte zorg en de borging van zorgstandaarden in de praktijk.

Op dinsdag 6 juni 2023 was de tweede halfjaarlijkse bijeenkomst van Q-net. Onder leiding van Judith Stoop is aan de slag gegaan met de vraag: hoe zorg je voor gedeeld eigenaarschap op het thema kwaliteit?

Op donderdag 1 december 2022 was de eerste bijeenkomst van Q-net waar ca. 60 stafmedewerkers, adviseurs en kwaliteitsfunctionarissen aanwezig waren. Na een plenaire opening is in kleinere groepen gesproken over uitdagingen binnen de organisatie. Daarna was er een workshopronde met workshops over het gebruik van cliëntervaring voor het verbeteren van kwaliteit, beleid voor het betrekken van naasten en medicatieveiligheid.

Bekijk meer van netwerk Q-net