Over het netwerk

Q-Net is een netwerk door én voor mensen die binnen de ggz werken op het snijvlak van kwaliteit en beleid. Deze kwaliteitsfunctionarissen, of mensen in vergelijkbare functies, zoals kwaliteitsadviseurs, -medewerkers, beleidsmedewerkers kwaliteit & veiligheid of staffunctionarissen in de ggz, komen twee keer per jaar samen om van elkaar te leren.

Het netwerk heeft als doel kwaliteitsfunctionarissen te ondersteunen in hun werk. Enerzijds door aandacht te besteden aan de rol en de functie van de kwaliteitsfunctionaris binnen de organisatie, zodat zij zich kunnen ontwikkelen binnen hun vakgebied. Anderzijds om gezamenlijk gedeelde thema’s uit te diepen en te leren van elkaars ervaringen.

Bijeenkomsten

Save the date: op dinsdagmiddag 6 juni 2023 staat een nieuwe bijeenkomst gepland. Meer informatie hierover volgt.

Eerdere bijeenkomsten
Op donderdag 1 december 2022 was de eerste bijeenkomst van Q-net waar ca. 60 stafmedewerkers, adviseurs en kwaliteitsfunctionarissen aanwezig waren. Na een plenaire opening is in kleinere groepen gesproken over uitdagingen binnen de organisatie. Daarna was er een workshopronde waar drie workshops zijn gegeven over de thema’s CQi, betrekken van naasten en medicatieveiligheid en is er afgesloten met een lunch. In 2023 worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd.

Bekijk meer van netwerk Q-net