GGZ-organisaties ervaren knelpunten bij de organisatie van zorg rondom de behandelingen van dissociatieve stoornissen. Om hier aan te werken hebben zij met elkaar het initiatief genomen een lerend netwerk op te zetten.

Over het netwerk

In november 2022 is het Lerend netwerk Dissociatieve stoornissen (LNDIS) gestart met als doel de behandeling van ernstige dissociatieve stoornissen beter toegankelijk te maken, conform de zorgstandaard. Deelnemers van het netwerk onderschrijven dezelfde missie en hebben ieder hun eigen visie en methodieken. Samen willen zij de toegankelijkheid en de zorg voor mensen met een dissociatieve stoornis verbeteren.

Deelnemers van dit netwerk zijn de verschillende specialistische centra die patiënten met dissociatieve stoornissen behandelen. Zij komen twee keer per jaar samen. Met elkaar wordt het huidige behandelaanbod in kaart gebracht en beoordeeld hoe het aanbod zo goed mogelijk ingezet kan worden voor zoveel mogelijk cliënten. Ook willen deelnemers hun kennis en kunde met elkaar delen, bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering op maat aan elkaar aan te bieden. Deze deskundigheidsbevordering is bedoeld voor behandelaren die binnen hun praktijk of instelling cliënten met een dissociatieve stoornis behandelen en daar meer kennis, handvatten of andere ondersteuning bij nodig hebben.

Deelnemers van het netwerk zijn: Altrecht, Centrum voor Transitie, Dimence, GGz Centraal, GGZdeWikK, GGz Drenthe, GGz Eindhoven, GGz Friesland, GGZ Oost Brabant, Heelzorg, TCN (Trauma Centrum Nederland).

Wil je meer weten, neem contact op met de projectmanager:  Lukas Roebroek