GGZ-organisaties ervaren knelpunten bij de organisatie van zorg rondom de behandelingen van dissociatieve stoornissen. Om hier aan te werken hebben zij met elkaar het initiatief genomen een lerend netwerk op te zetten.

Over het netwerk

Dit netwerk is in oprichting. Wil je meer weten, neem contact op met de projectmanager: Deirdre Rietdijk