Over het netwerk

Bij mensen met een bipolaire stoornis, hun naasten en professionals bestaat een groeiende behoefte aan een meer integraal beeld van het effect van behandelingen op de verschillende vormen van herstel:
– symptomatisch of klinisch herstel (vermindering van manie en depressie),
– functioneel herstel (bevorderen van lichamelijke, psychische en sociale functies),
– maatschappelijk herstel (oppakken of verbeteren van iemands maatschappelijke rollen) en
– persoonlijk herstel (kunnen omgaan met het hebben van een psychische aandoening).
Daarnaast is er behoefte aan meer informatie over (tertiaire) preventie, het voorkomen van een nieuwe episode.

Vier TOPGGz-instellingen die mensen met een bipolaire stoornis behandelen, zien mogelijkheden in de verbetering van zorg als er meer betekenisvolle en eenduidige uitkomstmaten vastgesteld kunnen worden voor de vier vormen van herstel. Dit vanuit het triadisch perspectief van patiënt, naaste en behandelaar. Tot op heden is er veel aandacht geweest voor symptomatisch herstel, maar door het grillige beloop is de vraag hoe dat beter inzichtelijk te maken. Met een te ontwikkelen set van uitkomstmaten verwachten deze TOPGGz-instellingen dat de behandelaar beter in staat zal zijn om samen met de patiënt en naasten het zorgplan vast te stellen en te evalueren, en waar nodig tijdens de behandeling aan te passen.

Deelnemers lerend netwerk
ProPersona, Altrecht, GGZ InGeest en Dimence hebben elk een TOPGGz-erkenning voor de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. Ook zijn de afdelingen van deze organisaties die mensen met een bipolaire stoornis behandelen actieve deelnemers van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

Doelen lerend netwerk
Het eerste doel van het lerend netwerk is te komen tot een set van uniforme en betekenisvolle uitkomstmaten om de vier vormen van herstel, kwaliteit van leven én tevredenheid met de behandeling te meten. Dit in afstemming met de wensen van de persoon met een bipolaire stoornis, diens naaste en de professional.

Het tweede doel is om deze set van uitkomstmaten bij de vier deelnemende organisaties in de praktijk te gebruiken. En vervolgens de uitkomstenmaten te analyseren  met behulp van het dashboard voor netwerken van GGZ Dataportaal. Zo wordt onderzocht of deze nieuwe set van uitkomstmaten voldoet aan vooraf gestelde eisen.

Vanaf eind september 2023 start het netwerk met literatuuronderzoek en het organiseren van focusgroepen als input voor het eerste doel.

Contact
Wil je meer weten, neem contact op met de projectleider Lukas Roebroek.

Bekijk meer van het netwerk Bipolaire stoornissen