Logo netwerk Angst en depressie

Over het netwerk

In het lerend netwerk delen op dit moment vier zorgaanbieders ervaringen en inzichten met elkaar op basis van data: Dokter Bosman, HSK, Max Ernst GGZ en Psy-zo!

Logo's deelnemers netwerk

Openheid en initiatief
De kracht van dit lerend netwerk zit in het feit dat de deelnemers nieuwsgierig zijn, elkaar openheid geven en initiatief nemen om van elkaar te leren. Dit om de zorg voor patiënten met een angst- of depressieve stoornis verder te verbeteren. In 2023 is Fortagroep toegetreden als nieuwe deelnemer. In de afgelopen bijeenkomsten zijn op basis van vergelijking van data nieuwe inzichten opgedaan, onder andere over structureel evalueren; het voorkomen van terugval en het delen van informatie over type behandelaar en zorgvraagtypering, in relatie tot bijvoorbeeld behandeleffect of zorgconsumptie (aantal behandelminuten afgezet tegen behandelduur).

 

Bekijk meer van netwerk Angst en depressie